Õppematerjalid
Avaleht

image

Õpiprojekte:
Eesti -Rootsi (Kuressaare-Vilunda)
Eesti -Gröönimaa (Kuressaare - Sisimiut)


Projektõppe metoodika
Koostööprojektide võimalused
Veebipõhised koostöö-ja suhtlusvahendid
Noorte koostöö kohaliku kultuuripärandi ja looduskeskkonna väärtustamiseks ning säästvaks kasutamiseks (Kuressaare -Opatija)

Euroopa Noored programmi noortevahetusprojekt


Eesmärgid:
Projekt aitab noortel mõista säästva turismi tähtsust, mis aitab kaasa keskkonnasõbraliku turismi arendamisele. Tänu säästva turismi populariseerimisele looksime ka jätkusuutlikuma ühiskonna meie ümber, sest sel juhul kasutaksime rohkem looduse poolt pakutavat. Samuti muudab meie projekt erinevate riikide noori üksteise vastu rohkem sallivamaks. Meie projekt eeldab ka, et noortele jõuaks pärale see, et nemad on need, kes kujundavad oma ja järglaste tuleviku, seega on oluline juba võimalikult varakult teha selgitustöid noorte seas ning mis oleks parem kui see, et noor õpetab noort. 
Säästva turismi edendamine on ka hea meetod rahu tagamise toetamiseks ja kohalike teenuste arendamiseks, innustades ka aktiivset kodanikuosalust, toetades niimoodi ka euroopalikke väärtusi laiemalt, kodanikuõiguste ja demokraatia arengutPeamine rõhk on noorte enda tegevusel.
Õpilased koostavad läbiviidavate õppekäikude juhendmaterjalid koos asjakohaste esitluste ja interaktiivsete materjalidega ning sõlmivad kokkuleppeid kohalike elanikega nende osalemiseks projektiüritustes. Noored innustavad kohalike osalema oma kodukoha kultuuriväärtuste ja looduskesskonna väärtustamisele ja säästvale arendamisele suunatud aruteludes ja aktsioonides.

Hinnanguleht õpiretke vaatlemiseks: http://www.oesel.ee/maidu/teadus/hinnanguleht.pdf