Euroopa noorte koostöö

Tänapäeva Euroopa väärtustab sallivust, solidaarsust, hoolimist ja vastutust.   Aga uuenevas Euroopas ja globaliseeruvas maailmas on kõik pidevas arengus ja muutumises. 
Järgnevad ülesanded ja arutelud pakuvadki võimalust mõtiskleda ja arutleda tuleviku-Euroopa teemadel.

Sinu arvamus noorte rollist Euroopa tuleviku kujundamisel
sõltub ajaloolisest ja kultuurilisest taustast
omab palju ühiseid momente
ei erine üldistest seisukohtadest


Kuressaare Gümnaasium

image